เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการงานศิลปะหัตกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปี 2555

No Comments

โรงเรียนบ้านดงได้เป็นตัวแทน สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการงานศิลปะหัตกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปี 2555 ที่ สพป เชียงใหม่ เขต 1 ผล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานโครงงานแปรรูปอาหาร เมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 55Comments are closed.